Lastige gesprekken met emotionele cliënten / patiënten

Voor alle beroepskrachten binnen de medische sector.

 

Voor menigeen in de medische sector is het communiceren met geëmotioneerde mensen aan de orde van de dag. Dit is soms al moeilijk genoeg, maar het wordt nog lastiger als je hierbij een bericht moet geven dat indruist tegen de wens of bedoeling van de – soms verwarde -  cliënt of patiënt in. Er zijn dan meerdere lastige zaken tegelijk.

Het effectief  leren omgaan met dit soort herkenbare situaties bieden wij aan in drie verschillende vormen:

Als workshop, als Regieprofiel en als Inspringsprofiel.

Deze  drie werkvormen hebben hun waarde in de praktijk ruimschoots bewezen. Hieronder leest u wat deze afzonderlijke werkvormen inhouden, wat de verschillen zijn in wat u ermee kunt bereiken en eveneens wat de kosten zijn.

1 Workshop:

Het voeren van lastige gesprekken met geëmotioneerde mensen verhelderd via Transactionele Analyse

Deze workshop belicht zowel een heldere, doeltreffende theorie maar vooral ook  praktijkoefening in het aangaan van deze gesprekken opdat de regie in het gesprek bij de beroepskracht blijft, de emotie niet escaleert en de relatie zo min mogelijk verstoord wordt.

Uitgangspunt is het theoretisch basismodel van Transactionele Analyse, dat zich kenmerkt door de uiterst overzichtelijke wijze waarop posities binnen de communicatie herkend en beïnvloed kunnen worden. Deze theorie wordt direct gerelateerd aan praktijkoefening, waarbij geldt: Wat er vandaag wordt geleerd is morgen te gebruiken! Ook zal het persoonlijk  non-verbaal gedrag van de cursisten aandacht krijgen aangezien dit cruciaal is  voor de mate waarin een gesprek effectief zal verlopen.

Deze workshop wordt gegeven door een TrainerActeur. Dit is een professioneel communicatietrainer en professioneel trainingsacteur- in-

Deze workshop is geschikt voor

het direct effectiever leren voeren van lastige gesprekken via doeltreffende, heldere inzichten over dynamiek gecombineerd met praktijkoefening. 

Tijdsduur:

1 dagdeel (4 uur)

Aantal groepsleden:

maximaal 12 personen

Kosten workshop 1 dagdeel ( 4 uur)

€595,- per groep

de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917

 

2 Regieprofiel

In de werkvorm Regieprofiel spelen twee trainerActeurs een herkenbare (praktijk)situatie. Deelnemers die als publiek deze situatie hebben gezien kunnen erna suggesties doen om de trainingsacteurs steeds opnieuw andere acties te laten spelen zodat het verloop van bepaalde delen binnen de scène verandert. De trainerActeurs dragen zorg ervoor dat dit gebeurt in lijn met de richting die u als opdrachtgever hebt bepaald.

De scene van het  Regieprofiel ligt al in basis al bij ons klaar. U hoeft het nog alleen maar “ïn te kleuren” met zaken die specifiek zijn voor uw werkcultuur. Uiteraard helpen we u daarbij.

Het Regieprofiel is vooral geschikt om  

 • de effectiviteit van gedrag te vergroten e/o inhoud ter discussie te stellen, eigen te maken of te implementeren

 • grote én kleinere groepen te bereiken

 • een laagdrempelige, humoristische, actieve werkvorm te bieden die ook veilig moet zijn.

Kosten Regieprofiel:

U betaalt voor twee ervaren trainerActeurs, en het op uw organisatie afstemmen en  speelklaar maken van het Regieprofiel

€ 800,- per dagdeel, per groep tot maximaal 12 personen

de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917

 

3 Inspringprofiel

Een variant op het bovengenoemde Regieprofiel is het Inspringprofiel en deze wordt uitgevoerd door niet twee, maar  één trainerActeur. Deze trainerActeur zal binnen de vooraf beschreven  scene steeds een andere cursist kort uitnodigen als tegenspeler  om de eigen tip uit te spelen en te verkennen op effectiviteit.  

Deze vorm is wat uitdagender dan het Regieprofiel als het gaat om voor een groep je eigen tip binnen de scene zelf uit te proberen.

De trainerActeur begeleidt al spelend de diverse tips die de cursisten aandragen, prikkelt deelname, verheldert de interactie en evt discussie. Ook draagt de TrainerActeur zorg dat de scene in lijn verloopt met verheldering van de voorgenomen leervraag.

De scene van het Inspringprofiel ligt al in basis al bij ons klaar. U hoeft het nog alleen maar “ïn te kleuren” met zaken die specifiek zijn voor uw werkcultuur. Uiteraard helpen we u daarbij

Het Inspringprofiel  is vooral geschikt om

 • deelvaardigheden van cursisten te verkennen op impact binnen een interactie, al oefenend discussie te prikkelen over waarom welke gedrag op een bepaald moment effectief is of niet.

 • snel en speels een waaier aan mogelijkheden te tonen waarin een gesprek effectief kan verlopen of niet, geeft ook uitgebreid de mogelijkheid om het effect van persoonlijke non-verbale kenmerken in beeld te brengen en zonodig bij te buigen.

 • fases uit het gesprek steeds opnieuw te verkennen, ingevuld door een steeds weer andere manier van een nieuwe cursist

 • te werken voor groepen van minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers.een laagdrempelige, humoristische, levendige werkvorm te bieden, met een oriëntatie op persoonlijke verschillen en oefening.

Kosten Inspringprofiel:

U betaalt voor een  ervaren trainerActeur, en het op uw organisatie afstemmen en  speelklaar maken van het Inspringprofiel

€ 695,- per dagdeel, per groep van maximaal 12 personen

de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Teamdag: Praten met ouders in een complexe scheiding.

Voor organisaties die hun team bekwamer en vaardiger willen maken in gesprekken met ouders die zich in een scheiding met veel strijd bevinden.

Deze training wordt gegeven ism

Irene Teerink  |  LinkedIn

udjat.jpg

 

Udjat Training en Coaching is specialist in trainingen rondom complexe jeugdvraagstukken.

Samenwerkingspartner in o.a. ontwikkelen van projecten en trainingen, al dan niet met acteurs, over onderwerpen rondom kindermishandeling of complexe scheidingen voor professionals die werken met ouders en kinderen.   

 

Training

Deze dag biedt professionals handvatten voor moeilijke gesprekken met ouders in een complexe scheiding.
We beginnen deze dag met een demonstratie door acteurs van een casus die de verschillende perspectieven van vader, moeder en kinderen zichtbaar maakt. Hierin wordt direct getoond wat er bij ieder in het systeem speelt en welke invloed dit op elkaar heeft.

Professionals gaan daarna in subgroepen in een simulatie de verschillende gezinsleden (acteurs in de rol van ouders en/of pubers) ontmoeten. In deze ontmoeting worden zij door ‘de gezinsleden’ uitgedaagd om verschillende gespreksonderdelen te oefenen. Zo worden de professionals in een veilige geënsceneerde omgeving, beter in het toepassen van verschillende gespreksvaardigheden die bruikbaar zijn bij complexe scheidingen.

 

Wat wordt geoefend?

De eerste fase in een gesprek:

 • Doel van het gesprek vaststellen met gezinsleden.

 • Het maken van een agenda.

 • Het maken van (gedrags)afspraken die gelden tijdens het gesprek.

Neutraal herformuleren en verbindend samenvatten:

 • Zelf het goede voorbeeld geven als professional door bovengenoemde technieken toe te passen.

 • Luisteren tussen de regels van de ‘strijdtaal’ van ouders door, naar hun diepere verlangens en waarden.

 • Dit zo formuleren dat beide ouders deze kunnen horen van en over elkaar.

Het geven van psycho- educatie aan ouders of jongeren:

 • Psycho-educatie geven zodat ouders/ jongeren ook werkelijk naar de inhoud kunnen luisteren.

 • Ontwikkelingstaken van kinderen benoemen passend bij de leeftijd van betreffende kind(eren) in het gezin.

 • Uitleggen welke opvoedingstaken die hierbij horen ouders op dit moment laten liggen.

 • Schetsen welke ontwikkelingsbedreigingen hierdoorspelen.

Het benoemen van een zorg om de kinderen.

 • Het formuleren van een (professionele) zorg om de kinderen.

 • In kleine stappen dit uitleggen zodat ouder(s) aangehaakt blijven en zelf intrinsiek gemotiveerd raken om hun gedrag te veranderen.

 • Een gesprek met een jongere ( 12 +).

 • Een stem geven aan een kind met daarbij aandacht voor loyaliteit, de plek van het kind en de ordening in een gezin. Zodat iedereen ingesloten kan blijven in het systeem

Opzet van de teamdag:

Deze hele dag is maatwerk!

Afhankelijk van de vragen de mogelijkheden van de opdrachtgever, zijn er één trainer en twee tot vijf acteurs aanwezig op deze dag. Deze dag is geschikt om kleine maar ook grote teams in 1 dag met elkaar te laten werken. U kunt denken aan teams van 12 tot ongeveer 60 professionals.

Duur:

een ochtend en een middag

Doelgroep:

Voor alle professionals in organisaties die gesprekken voeren met ouders en kinderen die te maken hebben met een complexe scheiding.

Datum:

In overleg na intakegesprek.

Locatie:

Op uw locatie.

Trainer en trainingsacteur:

Irene Teerink, trainer bij Udjat Trainingen Coaching, acteurs van Dubbel EE acteerservice/Edu-Act.

Kosten:

Afhankelijk van gewenste tijdsduur, groepsgrootte, leerdoelstelling, doelgroep etc., brengen we graag een offerte voor u uit.

de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917